Pre-audit

Hoe beter uw administratie is ingericht en ingevuld, hoe gemakkelijker het voor uw accountant is om uw jaarrekening op te maken en te controleren.
Een goede voorbereiding scheelt in de kosten van uw accountant omdat die met een administratie, die controlegereed is, meteen aan de slag kan.
 
Ik verzorg voor u deze zogenoemde ’pre-audit’ werkzaamheden: ik zorg ervoor dat alle documenten op het afgesproken tijdstip klaar liggen. Zo ontlast ik uw financiële afdeling op jaarlijkse piekmomenten.
 
Door een optimale voorbereiding van het controledossier komt u in de controle van de jaarrekening geen verrassingen tegen; vóór de daadwerkelijke controle overlegt u met uw accountant over de financiële stukken. De conceptjaarrekening voldoet uiteraard aan de geldende regels voor externe verslaglegging.
 
Dankzij pre-audit werkzaamheden hebt u grip op uw jaarrekening én op de kosten van uw accountant.
JADESTOEP 31  |  9403 SX ASSEN  |  T 085 - 500 1 500  |  info@fredhaas.nl |  

Voor zorg(-eloze) financiën