REFERENTIES

Ik heb de afgelopen jaren voor tal van non-profitorganisaties de efficiency en effectiviteit van de financiële processen verbeterd hetgeen heeft geleid tot verhoging van de opbrengsten verhoogd en/of verlaging van de kosten. Geïnteresseerd in een voorbeeld?
 
Een middelgrote zorgorganisatie kampte met oplopende personeelskosten en een teruglopende productie. Ik ben gevraagd een onderzoek te doen naar de volledigheid en juistheid van de zorgregistraties. Daarnaast om de inzet van de medewerkers op de afdelingen te volgen op basis van het door de organisatie ontwikkelde normeringsmodel.
 
De afdelingsmanagers gaven onder andere als signaal af dat zij onvoldoende tijd hadden om cliënten goed te verzorgen en verplegen. Uit vervolggesprekken met de afdelingshoofden bleek dat er niet voldoende aandacht wordt besteed aan de actualisatie van indicatiestellingen. Hiervoor was geen tijd. Ook bleek de regelgeving op onderdelen zoals MSVT en palliatieve zorg niet helder te zijn binnen de organisatie.
 
Gedurende een periode van vijf maanden heb ik de afdelingshoofden periodiek geïnformeerd over de voortgang van hun prestaties. Ook heb ik specifiek casussen geanalyseerd en instructies geschreven. Ook zijn er maandelijks inventarisaties verricht om de betrouwbaarheid van de zorgregistratie te toetsen.
 
Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:
  • Afdelingen zijn zich bewust van de noodzaak om naast een geldige indicatie zorg te dragen voor een indicatie die behoort bij de zorgbehoefte van de cliënt.
  • De zorgmutaties worden sneller doorgegeven aan de zorgadministratie en zijn van hogere kwaliteit.
  • Het normeringsmodel voor de inzet van directe medewerkers wordt als een goede ondersteuning ervaren.
  • Het verband tussen een goede indicatiestelling van cliënten en de daarbij behorende beschikbare directe inzet van medewerkers is volstrekt helder.
  • De handelswijze in bijzondere situaties, zoals de bekostiging van verpleegkundige handelingen uit de MSVT als palliatieve zorg, is helder voor de organisatie.
Deze resultaten zijn zichtbaar in lagere personeelskosten en hogere opbrengsten. De personele kosten ten opzichte van de opbrengsten zijn gedaald met drie procent. Al met al een aanzienlijke resultaatsverbetering.
 
JADESTOEP 31  |  9403 SX ASSEN  |  T 085 - 500 1 500  |  info@fredhaas.nl |  

Voor zorg(-eloze) financiën