WAAROM FRED HAAS

Behalve een diepgaande kennis op financieel-economisch gebied heb ik een jarenlange ervaring in non-profitorganisaties. Hierdoor heb ik een sterke materieaffiniteit met wonen, welzijn en zorg.
 
Ik beschik over expertise op het gebied van wet- en regelgeving en bekostiging van zorgorganisaties, waaronder DBC/DOT, ZZP en kapitaallasten. Daarnaast heb ik ruime ervaring met verslaggevingsvraagstukken bij non-profitorganisaties (Richtlijn 640) en zorgorganisaties (Regeling verslaggeving WTZi en Richtlijn 655).
 
Ik denk oplossingsgericht vanuit een heldere probleemdefiniëring en leg verbindingen. Tussen mensen onderling, afdelingen onderling en tussen mensen en afdelingen. Mijn stelling is dat als mensen goed zijn gefaciliteerd, ze plezier hebben in hun werk, waardoor ze productiever zijn en hogere resultaten behalen.
 
Mijn drive is om financiële processen soepel te laten verlopen en zo de efficiency en de effectiviteit te vergroten. Aan de opbrengstenkant betekent dit meer inkomsten en aan de kostenkant minder uitgaven. Een hogere kwaliteit in het financiële proces betekent betere resultaten.
 
Daarom: Fred Haas!
 
JADESTOEP 31  |  9403 SX ASSEN  |  T 085 - 500 1 500  |  info@fredhaas.nl |  

Voor zorg(-eloze) financiën